מינהל המכס: החל מנובמבר מוסרות הקלות במערכת שער עולמי

מינהל המכס: החל מנובמבר מוסרות הקלות במערכת שער עולמי

החל מה-1 בנובמבר הוחלט כי תחול חובת ״כתב הרשאה״ אלקטרוני וכן ״תצהיר יבואן״ אלקטרוני. נדגיש כי יבואנים שהם ״גורם כלכלי מאושר״ או ״יבואן מאושר״ גם הם נדרשים לכך
14.08.18 / 14:01
מינהל המכס: החל מנובמבר מוסרות הקלות במערכת שער עולמי
14.08.18
מינהל המכס: החל מנובמבר מוסרות הקלות במערכת שער עולמי

בחודש ינואר השנה השיק מינהל המכס את מערכת ״שער עולמי״. נזכיר כי עם עליית המערכת לאוויר ניתנו מספר הקלות בתהליך השחרור שאפשרו את זרימת תהליך הסחר.

 

ממינהל המכס נמסר כי כיום, לאחר ייצוב המערכת ובהמשך להבנות מול לשכות המסחר וארגוני סוכני המכס, הוחלט כי החל מה-1 בנובמבר תחול חובת ״כתב הרשאה״ אלקטרוני וכן ״תצהיר יבואן״ במערכת ״שער עולמי״. החל ממועד זה במקרים בהם לא יימצא כתב הרשאה ו/או תצהיר יבואן לא ניתן יהיה לשחרר משלוחים מהמכס. 

 

בנוגע לכתב הרשאה ציין מינהל המכס בהודעתו כי בעת הגשת ״הצהרת יבוא״ תתבצע בדיקת מערכת האם קיים ״כתב הרשאה״ (ייפוי כוח) שניתן מאת היבואן לסוכן המכס בהתאם לסעיף 168 בפקודת המכס. במקרים בהם המערכת תמצא כי לא קיים כתב הרשאה כאמור, המערכת תשלח הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה להמשיך ולהשלים את הגשת הצהרת היבוא. 

 

בנוגע לתצהיר יבואן ציין מינהל המכס בהודעתו כי תצהיר יבואן יידרש בכל הצהרה החל מערך של 5,000 דולר. בעקבות כך, בכל הצהרת יבוא תתבצע בדיקת מערכת האם קיים ״תצהיר יבואן״. במקרים בהם המערכת תמצא כי לא קיים ״תצהיר יבואן״ כנדרש, המערכת תשלח הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה להמשיך ולהשלים את הגשת הצהרת היבוא. 

 

נציין כי יבואנים שהם ״גורם כלכלי מאושר״ או ״יבואן מאושר״ גם הם נדרשים בכך.